U svakodnevnom radu djelatnici  koriste uređaje za ispis kao osnovno sredstvo za rad.

Kako bi ta oprema uz ostale uređaje koje koriste bila dostupna i osigurala neometani rad osoblja, potrebno je osigurati održavanje te kontinuiranu i pravovremenu isporuku potrošnog materijala i papira 24 sata dnevno sedam dana u tjednu.

Za uređaje koji se nalaze na popravku osiguravamo odgovarajuću zamjensku opremu.

Usluga upravljanja sustavom ispisa koju nudimo obuhvaća nekoliko različitih pristupa : upravljanje vlastitom ispisnom infrastrukturom, potpuno konsolidiranje sustava sa najmom multifunkcijskih uređaja ili kombinirani model u kojem korisnik zadržava dio postojećih uređaja za lokalni ispis.

Omogućeno je korištenje naprednih funkcija koja pružaju mogućnost nadzora, razradu troškova i sigurnosne postavke.

Svi troškovi su uključeni u jedinstvenu cijenu izraženu u cpp (trošak po ispisanoj stranici).

 • Zadržavanje vlastitih neamortiziranih postojećih uređaja različitih brandova, starosti i stanja.
 • smanjenje dobavljača sa 4 i više na samo jednog pružatelja usluge
 • postavljanje zamjenskog  uređaja za vrijeme kvara postojećeg uređaja
 • otklanjanje brige o sustavu ispisa i rasterećenje službi : Nabave, Informatike, Administracije i Općih poslova
 • smanjenje postojećeg troška za najmanje 20%
 • potpuni nadzor cijele flote uređaja, svih lokacija i korisnika
 • smanjenje postojećeg troška
 • transparentno praćenje troškova po organizaciji, odjelu, ispostavi ili djelatniku
 • korištenje naprednih funkcija programskog rješenja s instalacijom te podrškom koja pruža mogućnosti nadzora, upravljanja i optimizacije ispisa te troška kojeg generira
 • Paper@trac programsko rješenje s instalacijom te podrškom koja pruža mogućnosti nadzora i upravljanja lokalnih (USB, LPT, COM) ispisnih uređaja koji nemaju inteligentne senzore stanja tonera
 • Servicetrac i Helptrac programsko rješenje s instalacijom i podrškom koja pruža mogućnosti nadzora servisnih usluga te statusa prijavljenih kvarova
 • usluga hardverskog održavanja instalirane baze uređaja za ispis koja obuhvača sav rad, dijelove i potrošni materijal potreban da bi uređaj bio ponovo u funkciji
 • instalacija adekvatnog zamjenskog uređaja za vrijeme popravka
 • isporuka potrošnog materijala  i zbrinjavanje istrošenog potrošnog materijala, izrada konsolidiranog izvještaja svakih 90 dana u cilju daljnjeg smanjenja troška

Kombinirani ispisni model

 • Zadržavanje većeg broja vlastitih neamortiziranih postojećih uređaja različitih brandova, starosti i stanja
 • postavljanje nekoliko većih uređaja sa naprednom programskom podrškom i autentifikacijom
 • potpuni nadzor cijele flote uređaja, svih lokacija i korisnika
 • smanjenje postojećeg troška
 • smanjenje dobavljača sa 4 i više na samo jednog pružatelja usluge
 • transparentno praćenje troška po organizaciji, odjelu, ispostavi ili djelatniku
 • korištenje naprednih funkcija programskog rješenja s instalacijom te podrškom koja pruža mogućnosti nadzora, upravljanja i optimizacije ispisa i troška kojeg generira
 • implementacija autentifikacije postojećim karticama za nadzor radnog vremena ili postavljanje pin-a na samom uređaju
 • “follow me“ mogućenost ispisa na bilo kojem uređaju bez prethodne najave na računalu
 • Fax to mail, scan to mail, mail to fax i ostale napredne funkcionalnosti
 • Sigurnosne postavke zabrane ispisa ili kopiranja povjerljivih dokumenata
 • Paper@trac programsko rješenje s instalacijom te podrškom koja pruža mogućnosti nadzora i upravljanja lokalnih (USB, LPT, COM) ispisnih uređaja koji nemaju inteligentne senzore stanja tonera
 • Servicetrac i Helptrac programsko rješenje s instalacijom i podrškom koja pruža mogućnosti nadzora servisnih usluga te statusa prijavljenih kvarova
 • usluga hardverskog održavanja instalirane baze uređaja za ispis koja obuhvača sav rad, dijelove i potrošni materijal potreban da bi uređaj bio ponovo u funkciji
 • instalacija adekvatnog zamjenskog uređaja za vrijeme popravka
 • isporuka potrošnog materijala  i zbrinjavanje istrošenog potrošnog materijala, izrada konsolidiranog izvještaja svakih 90 dana u cilju daljnjeg smanjenja troška

Ispisna rješenja konsolidirani model

konsolidacija ispisa i scaniranja
 • Uklanjanje lokalnih uređaja za ispis i postavljanje nekoliko većih uređaja sa naprednom programskom podrškom i autentifikacijom
 • Pojednostavljen ispis dokumenata na samo jedan virtualni pisač
 • korištenje naprednih funkcija programskog rješenja s instalacijom te podrškom
 •  mogućnosti nadzora, upravljanja i optimizacije ispisa
 • implementacija autentifikacije postojećim karticama za nadzor radnog vremena ili postavljanje pin-a na samom uređaju
 • Fax to mail, scan to mail, mail to fax i ostale napredne funkcionalnosti
 • Sigurnosne postavke zabrane ispisa ili kopiranja povjerljivih dokumenata
 • Paper@trac programsko rješenje s instalacijom te podrškom koja pruža mogućnosti nadzora i upravljanja lokalnih (USB, LPT, COM) ispisnih uređaja koji nemaju inteligentne senzore stanja tonera
 • Servicetrac i Helptrac programsko rješenje s instalacijom i podrškom koja pruža mogućnosti nadzora servisnih usluga te statusa prijavljenih kvarova
 • usluga hardverskog održavanja instalirane baze uređaja za ispis koja obuhvača sav rad, dijelove i potrošni materijal potreban da bi uređaj bio ponovo u funkciji
 • instalacija adekvatnog zamjenskog uređaja za vrijeme popravka
 • isporuka potrošnog materijala  i zbrinjavanje istrošenog potrošnog materijala, izrada konsolidiranog izvještaja svakih 90 dana u cilju daljnjeg smanjenja troška