Usluga održavanja informatičke infrastrukture u vlasništvu korisnika

U svakodnevnom radu, na lokacijama Naručitelja djelatnici koriste informatičku opremu kao osnovno sredstvo za rad.

Kako bi ta oprema uz ostale uređaje koje koriste bila dostupna i osigurala neometani rad osoblja, osiguravamo održavanje 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. Vrijeme odaziva za korisnike definirano je ugovorom.

Rezervni dijelovi i rad uključeni su u cijenu.

Usluga hardverskog održavanja obuhvaća sljedeće:

 • uslugu kontakt centra za prijavu kvara

 • vođenje statistike kvarova i zamjene uređaja

 • izlazak na teren i zamjenu neispravnog uređaja s odgovarajućim zamjenskim uređajem što podrazumijeva sljedeće:

  • konfiguracija zamjenskog uređaja mora biti identična ili bolja od uređaja
  • vrijeme zamjene neispravne opreme definirano je ugovorom
 • odnošenje neispravnog uređaja u servis

 • popravak neispravnog uređaja koji uključuje sve rezervne dijelove i rad tehničara

 • vraćanje uređaja nakon popravka

  • instalacija korporativnog softvera Naručitelja na računalnu opremu nakon popravka (ako je potrebno)
  • izvještaj o učinjenom (prijedlog o zamjeni dijelova ili otpisa uređaja za ispis)
 • mjesečno izvještavanje o učinjenom. Izvještaj treba sadržavati slijedeće podatke koji opisuju servisiranu opremu:

  • tip uređaja
  • model
  • inventarni broj
  • lokacija
  • vrijeme prijave kvara
  • vrijeme isporuke zamjenske opreme
  • opis kvara
  • opis popravka
  • vrijeme isporuke popravljene opreme

Usluga sistemske podrške obuhvaća:

instalaciju, konfiguraciju i održavanje mrežne infrastrukture, radnih stanica, poslužitelja i sustava za pohranu podataka. U okviru održavanja infrastrukture pratimo vitalnost vaše infrastrukture i proaktivno upozoravamo na potrebna poboljšanja kroz redovna mjesečna izvješća.

Pružamo usluge savjetovanja koje se temelje na iskustvu koje smo stjecali kroz uspješnu provedbu brojnih projekata. Savjetodavnim uslugama omogučujemo unaprijeđenje heterogenih informatičkih sustava u svrhu postizanje što veće stabilnosti i sigurnosti.

Veliku pažnju posvećujemo kvaliteti naše usluge zbog čega se naši djelatnici kontinuirano usavršavaju prema zahtjevnim programima principala.